Communicatie is cruciaal!

In Nederland vinden jaarlijks naar schatting zo’n 230.000 arbeidsongevallen plaats met letsel en verzuim. Een derde van de ongevallen leidt tot verzuim van één maand of langer en bijna 10% tot verzuim langer dan een half jaar. Mensen werkzaam in ambachtelijke en industriële beroepen lopen het grootste risico, maar elk beroep heeft zijn eigen specifieke risico’s. Volgens de arbeidsomstandighedenwet is elk bedrijf in Nederland verplicht zijn zorg omtrent Brand, Ontruiming, Eerste Hulp en Algemene veiligheid geregeld te hebben.

De DAKS TT alarmserver is een hardware geoptimaliseerde alarm- en communicatieserver zonder draaiende delen. Uitermate geschikt voor het snel en gecontroleerd oproepen van uw BHV organisatie bij brand of calamiteiten.

Meer weten? Neem dan contact met ons op! Op werkdagen zijn we telefonisch bereikbaar via 0341-429577. U kunt ook een bericht naar ons sturen via ons contactformulier.

Laatste nieuws