Image

Privacystatement

Laatst bijgewerkt: 23 november 2018

Persoonsgegevens

Koekman Telecom B.V. verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG wetgeving.  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Koekman Telecom B.V. gebruikt uw naam, telefoonnummer, adres, woonplaats, e-mailadres etc. om de overeenkomst (schriftelijk- via e-mail - mondeling ) welke u met Koekman Telecom & Beveiliging aangaat, uit te kunnen voeren.

Grondslag van de verwerking

Koekman Telecom B.V. kan het gebruik van uw persoonsgegevens baseren op basis van de grondslagen AVG (verwerken van gegevens als gevolg van een overeenkomst). Op basis van deze  grondslagen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met u na te komen.

Beveiliging persoongsgegevens

De AVG verplicht Koekman Telecom B.V. om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Koekman Telecom B.V. bewaart indien gewenst uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Hierbij dient de wettelijke bewaarplicht gesteld door de fiscus in acht worden genomen.

Verwerkingsovereenkomst

Koekman Telecom B.V. zal te allen tijde een verwerkingsovereenkomst eisen indien persoonsgegevens, die voortvloeien uit de overeenkomst, verwerkt worden door externe partijen zoals meldkamers en/of providers. Koekman Telecom B.V. zal middels een jaarlijkse Interne Audit bewaken of externe partijen voldoen aan het op correcte wijze verwerken van persoonsgegevens (leveranciersbeoordeling AVG)

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het techt om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen zoals gesteld in de AVG.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Koekman Telecom B.V. verwerkt zijn, kunt u een schriftelijk verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen en/of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijk verzoek aangetekend sturen aan :

Koekman Telecom B.V.
Inzageverzoek Wbp
Prins Mauritslaan 45 A
3843 AJ Harderwijk

Telecom en beveiliging

Mobiel en kerktelefoon

Image
Prins Mauritslaan 48
3843 AJ Harderwijk
0341 429 577
Image
Smitspol 20
3861 RS Nijkerk
0341 767 272